Masone, Italy | July 2007

Masone, Italy | July 2007

 Prague, Czech Republic | April 2009

Prague, Czech Republic | April 2009

 New York City | May 2008

New York City | May 2008

 Budapest, Hungary | July 2008

Budapest, Hungary | July 2008

 Tirana, Albania | July 2011

Tirana, Albania | July 2011

 Amsterdam, Netherlands | May 2013

Amsterdam, Netherlands | May 2013

 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2012

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2012

 Tel Aviv, Israel | February 2013

Tel Aviv, Israel | February 2013

 Budapest, Hungary | August 2012

Budapest, Hungary | August 2012

 Paris, France | July 2007

Paris, France | July 2007

 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2011

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2011

 New York City | April 2011

New York City | April 2011

 Budapest, Hungary | August 2012

Budapest, Hungary | August 2012

 Masone, Italy | July 2007

Masone, Italy | July 2007

 New York City | May 2008

New York City | May 2008

 Prague, Czech Republic | April 2009

Prague, Czech Republic | April 2009

 Budapest, Hungary | December 2011

Budapest, Hungary | December 2011

 Gdansk, Poland | May 2012

Gdansk, Poland | May 2012

 Lviv, Ukraine | July 2011

Lviv, Ukraine | July 2011

 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2012

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 2012

 Budapest, Hungary | August 2012

Budapest, Hungary | August 2012

 Amsterdam, Netherlands | May 2013

Amsterdam, Netherlands | May 2013

 Prague, Czech Republic | April 2009

Prague, Czech Republic | April 2009

 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | May 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | May 2015

 Tel Aviv, Israel | February 2013

Tel Aviv, Israel | February 2013